Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Cửa Hàng000-001_03

Trà Sữa Thập Cẩm Đặc Biệt CHIBA

35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-001

Trà Sữa Truyền Thống

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-002

Trà Sữa Thái Xanh

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-003

Trà Sữa Trà Xanh

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-004

Trà Sữa + Cacao

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-005

Trà Sữa + Chocolate

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-006

Trà Sữa + Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-007_strawberry

Trà Sữa + *Sirô*

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-008

Trà Sữa Khoai Môn

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-001

Trà Sữa Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-002

Trà Sữa Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-003

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-004

Trà Sữa Sirô Dâu + Trân Châu Đen

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-005

Trà Sữa Sirô Chanh Dây + Trân Châu Ngọc Trai

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-006

Trà Sữa Sirô Khoai Môn + Trân Châu Đen

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-007

Trà Sữa Khoai Môn + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-008

Trà Sữa Cacao + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-009

Trà Sữa Coffee + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-001_mixed

Trà Sữa + *Pudding*

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-002

Trà Sữa + Thạch Dừa

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-003

Trà Sữa + Thạch Táo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-004

Trà Sữa + Thạch Khoai Môn

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-005

Trà Sữa + Thạch Trái Cây

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-006

Trà Sữa + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-007

Trà Sữa + Thạch Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-008

Trà Sữa + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-009

Trà Sữa + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-010

Trà Sữa + Pudding Phô Mai + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-011

Trà Sữa + Thạch Phô Mai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-001

Trà Sữa Trân Châu + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-002

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Dừa

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-003

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Táo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-004

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Trái Cây

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-005

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Dừa + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-006

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Phô Mai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-007

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Dừa + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-008

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Trái Cây + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-009

Trà Sữa Trân Châu Đen + Pudding Chocolate

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-010

Trà Sữa Trân Châu Đen + Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-011

Trà Sữa Trân Châu Ngọc Trai + Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa