Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Cửa Hàng000-001_03

Trà Sữa Thập Cẩm Đặc Biệt CHIBA

35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Thập Cẩm

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Thạch Thập Cẩm

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-001_02

Trà Sữa Truyền Thống

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-002_01

Trà Sữa Thái Xanh

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-003_02

Trà Sữa + *Hương Vị*

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-004_01

Trà Sữa + Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-005_01

Trà Sữa + Chocolate

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-006

Trà Sữa + Cacao

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-006_01

Trà Sữa + Bánh Flan

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa Thái Xanh + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa Thái Xanh + Bánh Flan

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà sữa  + Thạch  + *Hương Vị*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà sữa + Thạch + *Hương Vị*

23,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch *Trái Cây*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch *Trái Cây*

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Chocolate

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Chocolate

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Khoai Môn

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Khoai Môn

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Trái Cây Nhiệt Đới

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Trái Cây Nhiệt Đới

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Thập Cẩm

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Thập Cẩm + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Thập Cẩm + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Trái Cây + Coffee

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Trái Cây + Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Sương Sáo + Coffee

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Sương Sáo + Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Trái Cây + Chocolate

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Trái Cây + Chocolate

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Trái Cây + Chocolate + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Trái Cây + Chocolate + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch *Pudding*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch *Pudding*

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Thạch Phô Mai

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Thạch Phô Mai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + *Hương Vị*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + *Hương Vị*

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + *Hương Vị*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + *Hương Vị*

23,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Thạch Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan + Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan + Sương Sáo

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu  3Q Ngọc Trai + Coffee

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa