Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa Thái Xanh Trân Châu006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu Đen + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu Đen + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu Đen + vị Bạc Hà

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + vị Bạc Hà

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + vị Việt Quất

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + vị Sâm Dứa

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + vị Nho

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Sương Sáo + vị Bạc Hà

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Sương Sáo + vị Sâm Dứa

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-001_01

Trà Sữa Thái Xanh + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Sương Sáo + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa