Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

TràHồng Trà + *Hương Vị*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + *Hương Vị*

10,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Tắc

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Tắc

10,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Chanh

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Chanh

10,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-018

Hồng Trà + Chanh + Tắc

10,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Bánh Flan

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-005

Hồng Trà + Thạch Trái Cây

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Thạch Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Thạch Sương Sáo

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-007

Hồng Trà + Trân Châu Đen

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trâu Châu Đen + vị Vải

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trâu Châu Đen + vị Vải

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trâu Châu Đen + vị Việt Quất

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trâu Châu Đen + vị Việt Quất

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trân Châu Đen + vị Dâu

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trân Châu Đen + vị Dâu

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trâu Châu Đen + Thạch  Thập Cẩm

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trâu Châu Đen + Thạch Thập Cẩm

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-012

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai + vị Đào

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai + vị Đào

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai + vị Bạc Hà

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai + vị Bạc Hà

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai + vị Chanh Dây

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Trâu Châu 3Q Ngọc Trai + vị Chanh Dây

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Thạch *Pudding*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Thạch *Pudding*

20,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Hồng Trà + Thạch Phô Mai

Hình ảnh đang được cập nhật !

Hồng Trà + Thạch Phô Mai

20,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa