Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa Trân ChâuTrà Sữa + Trân Châu Đen + *Hương Vị*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + *Hương Vị*

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Sương Sáo + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Coffee + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu Đen + Chocolate + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + *Hương Vị*

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + *Hương Vị*

23,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Thạch Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan + Sương Sáo

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Bánh Flan + Sương Sáo

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu  3Q Ngọc Trai + Coffee

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Coffee + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Coffee + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu  3Q Ngọc Trai + Chocolate

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Chocolate

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Chocolate + Bánh Flan

Hình ảnh đang được cập nhật !

Trà Sữa + Trân Châu 3Q Ngọc Trai + Chocolate + Bánh Flan

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa