Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Sữa Tươi012-001

Sữa Tươi

18,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Sữa Tươi Trà Xanh

Hình ảnh đang được cập nhật !

Sữa Tươi Trà Xanh

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-021_01

Sữa Tươi + *Mứt Trái Cây*

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-002

Sữa Tươi + Sương Sáo

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-003

Sữa Tươi vị Sâm Dứa

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-004

Sữa Tươi + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-005

Sữa Tươi + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-006

Sữa Tươi + Trân Châu Đen

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-007

Sữa Tươi + Bánh Flan

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Sữa Tươi + Cacao

Hình ảnh đang được cập nhật !

Sữa Tươi + Cacao

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-009

Sữa Tươi + Chocolate

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-002

Sữa Tươi + Coffee

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-011_02

Sữa Tươi + Đường Đen

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-012

Sữa Tươi + Đường Đen + Thạch Sương Sáo

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-013

Sữa Tươi + Đường Đen + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-014

Sữa Tươi + Đường Đen + Trân Châu Đen

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-015

Sữa Tươi + Đường Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Trân Châu Đen

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-016

Sữa Tươi + Đường Đen + Chocolate + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-017

Sữa Tươi + Đường Đen + Chocolate + Trân Châu Đen

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-018

Sữa Tươi + Đường Đen + Chocolate + Trân Châu Ngọc Trai + Trân Châu Đen

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-019

Sữa Tươi + Đường Đen + Coffee

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa