Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Chocolate024-001

Chocolate Sữa + Bánh Flan

30,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

024-002

Chocolate Sữa + Thạch Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

30,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

024-003

Chocolate Sữa + Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai

30,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

024-004

Chocolate Sữa + Thạch Trái Cây Nhiệt Đới

30,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

024-005

Chocolate Sữa + Thạch Pudding Thập Cẩm

35,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

024-006

Chocolate Sữa + Trân Châu Đen + Bánh Flan

35,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

024-007

Chocolate Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Pudding + Bánh Flan

40,000 50,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa