Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Cacao023-001

Cacao Sữa Đá

25,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

Cacao Sữa Nóng

Hình ảnh đang được cập nhật !

Cacao Sữa Nóng

25,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

023-003

Cacao Sữa Đá + Trân Châu Đen

30,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

023-004

Cacao Sữa Đá + Trân Châu Ngọc Trai

30,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

023-005

Cacao Sữa Đá + Thạch Phô Mai

35,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

023-006

Cacao Sữa Đá + Trân Châu Đen + Ngọc Trai + Thạch + Bánh Flan

35,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa