Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Sirô Đá Bào015-001

Sirô Đá Bào Đa Hương Vị

18,000 23,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-002

Sirô Đá Bào Nhiều Hương Vị

18,000 23,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-003

Sirô Đá Bào Cam

18,000 23,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-004

Sirô Đá Bào Dâu

18,000 23,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-005

Sirô Đá Bào Bạc Hà

18,000 23,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-006

Sirô Đá Bào Dâu + Chanh Dây

18,000 23,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-007

Sirô Đá Bào Sâm Dứa + Thạch Táo

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-008

Sirô Đá Bào Dâu + Thạch Trái Cây

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-009

Sirô Đá Bào Dâu + Thạch Thập Cẩm

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-010

Sirô Đá Bào Kiwi + Thạch Táo + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-011

Sirô Đá Bào Chanh Dây + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới + Sương Sáo

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-012

Sirô Đá Bào Dưa Lưới + Pudding Thập Cẩm

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-013_grape

Sirô Đá Bào *Trái Cây* Dầm

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-014

Sirô Đá Bào Phúc Bồn Tử Dầm + Thạch Trái Cây

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-015

Sirô Đá Bào Chocolate

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-016

Sirô Đá Bào Chocolate + Bánh Flan

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

015-017

Sirô Đá Bào Chocolate + Bánh Flan + Thạch

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa