Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Nước Trái Cây013-001

Cam Tươi

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-002

Cam Tươi + Tắc

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-003

Đá Chanh

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-004

Đá Chanh + Tắc

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-005

Tắc Tươi + Xí Muội

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-006

Chanh Dây

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-007

Kiwi

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-008

Phúc Bồn Tử

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-009

Dâu + Hạt É

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-010

Cam Tươi + Hạt É

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-011

Đá Chanh + Hạt É

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-012

Chanh Dây + Hạt É

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-012

Chanh Dây + Trân Châu Đen + Thạch Dừa

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

013-014

Cam Tươi + Hạt É + Pudding Dưa Lưới

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa