Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Chanh, Tắc Muối, Xí Muội, Đá Me012-001

Đá Me

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-002

Chanh Muối

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-003

Tắc Muối

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-004

Tắc Muối + Chanh Muối

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-005

Xí Muội

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-006

Xí Muội + Tắc Tươi

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-007

Xí Muội + Tắc Muối

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-008

Xí Muội + Chanh Tươi

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-009

Xí Muội + Hạt É

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-010

Xí Muội + Thạch Thập Cẩm

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-011

Xí Muội + Pudding Flan

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

012-012

Xí Muội + Trân Châu Ngọc Trai + Pudding Trứng

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa