Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Soda011-001

Soda Chanh Đường

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-002

Soda Cam

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-003

Soda Chanh Dây

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-004

Soda Coffee

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-005_grape

Soda *Trái Cây* Dầm

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-006

Soda Vải Dầm + Trái Vải

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-007

Soda Đào Dầm + Trái Đào

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-008

Soda Nho Đen Dầm + Dâu Dầm

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-009

Soda Chanh + Xí Muội

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-010

Soda Tắc Muối + Xí Muội

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-011

Soda Coffee Sữa + Sương Sáo

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-012

Soda Chanh Muối + Xí Muội + Trân Châu Ngọc Trai

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-013

Soda Chanh Dây + Trân Châu Đen + Pudding Trứng + Sương Sáo

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-014_strawberry

Soda *Sirô*

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-015

Soda Sirô Sâm Dứa + Thạch Sương Sáo

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-016

Soda Sirô Dưa Lưới + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-017

Soda Sirô Bạc Hà + Trân Châu Ngọc Trai

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-018

Soda Sirô Đào + Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Thạch Dừa

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-019

Soda Sirô Vải + Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Thạch Dừa

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

011-020

Soda Chanh + Phô Mai

35,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa