Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Cacao & Chocolate010-001

Cacao Sữa Đá

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-002

Cacao Sữa Đá + Trân Châu Đen

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-003

Cacao Sữa Đá + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-004

Cacao Sữa Đá + Thạch Phô Mai

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-005

Cacao Sữa Đá + Trân Châu Đen + Ngọc Trai + Thạch Trái Cây

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-006

Chocolate Sữa Đá

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-007

Chocolate Sữa + Pudding Thập Cẩm

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-008

Chocolate Sữa + Bánh Flan

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-009

Chocolate Sữa + Trân Châu Đen + Bánh Flan

30,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-010

Chocolate Sữa + Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-011

Chocolate Sữa + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-012

Chocolate Sữa + Thạch Trái Cây Nhiệt Đới

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

010-013

Chocolate Sữa Đặc Biệt

35,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa