Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Coffee009-001

Coffee Đá

15,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-002

Coffee Sữa Đá

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-003

Coffee Bạc Xỉu Đá

20,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-004

Coffee Bọt

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-005

Coffee Sữa Đá + Bánh Flan

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-006

Coffee Sữa Đá + Pudding Phô Mai

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-007

Coffee Sữa Đá + Pudding Thập Cẩm

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-008

Coffee Sữa Đá + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-009

Coffee Chocolate Sữa Đá

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

009-010

Coffee Chocolate Sữa Đá + Trân Châu Đen

25,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa