Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà008-001

Hồng Trà

10,000 20,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-002

Hồng Trà + Trân Châu Đen

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-003

Hồng Trà + Trân Châu Ngọc Trai

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-004

Hồng Trà + Trân Châu Đen + Thạch Dừa + Pudding Trứng

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-005

Hồng Trà + Trân Châu Đen + Thạch Thập Cẩm

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-006

Hồng Trà + Thạch Trái Cây

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-007

Hồng Trà + Thạch Phô Mai

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-008

Hồng Trà + Pudding Phô Mai

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-009

Hồng Trà + Pudding Flan

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-010

Hồng Trà + Pudding Thập Cẩm

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-011

Hồng Trà + Sirô Táo + Thạch Táo

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-012

Hồng Trà + Sirô Sâm Dứa + Sương Sáo

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-013

Hồng Trà Tắc + Sirô Vải

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-014

Hồng Trà Tắc + Sirô Đào + Thạch Táo

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-015

Hồng Trà Tắc + Sirô Chanh Dây + Thạch Dừa

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-016

Hồng Trà Tắc + Sirô Kiwi + Thạch Trái Cây

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-017

Hồng Trà Tắc + Sirô Dâu + Hạt Thuỷ Tinh Dưa Lưới

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-018

Hồng Trà Tắc + Pudding Trứng + Sương Sáo + Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-019

Trà Lipton Sữa Đá

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

008-020

Trà Lipton Tắc Đá

15,000 25,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa