Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Trái Cây007-001_kiwi

Trà *Trái Cây* Dằm

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-002

Trà Đào Ngâm

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-003

Trà Vải Ngâm

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-004

Trà Đào Cam

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-005

Trà Đào Cam Sả

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-006

Trà Chanh Dây

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-007

Trà Xoài

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-008

Trà Xoài Hạt É

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-009

Trà Tắc Xí Muội

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-010

Hồng Trà Tắc

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-011

Hồng Trà Chanh

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-012

Hồng Trà Chanh Tắc

17,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-013

Trà Vải Dằm + Trân Châu Ngọc Trai

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-014

Trà Chanh Dây + Thạch Táo

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-015

Trà Đào Cam + Pudding Thập Cẩm

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-016

Trà Đào + Thạch Phô Mai

27,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-017

Hồng Trà Chanh + Bánh Flan

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-018

Hồng Trà Đào Dằm + Trân Châu Ngọc Trai

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-019

Hồng Trà Dâu Dằm + Pudding Phô Mai

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-020

Hồng Trà Đào Dằm + Pudding Thập Cẩm

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-021

Hồng Trà Chanh Xí Muội Dằm

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-022

Hồng Trà Tắc Xí Muội Dằm

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-023

Hồng Trà Hạt É + Pudding Phô Mai

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-024

Hồng Trà Phúc Bồn Tử Dằm + Thạch Trái Cây

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

007-025

Hồng Trà Xoài Dằm + Pudding Dưa Lưới Vàng

22,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa