Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen006-001

Sữa Tươi

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-002

Sữa Tươi + Sirô Việt Quất

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-003

Sữa Tươi + Việt Quất Dầm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-004

Sữa Tươi + Dâu Dầm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-005

Sữa Tươi + Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-006

Sữa Tươi + Chocolate

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-007

Sữa Tươi + Chocolate + Pudding Phô Mai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-008

Sữa Tươi + Bánh Flan

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-009

Sữa Tươi + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-010

Sữa Tươi + Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-011

Sữa Tươi + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-012

Sữa Tươi + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-013

Sữa Tươi + Sirô Sâm Dứa + Thạch Phô Mai

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-014

Sữa Tươi Đường Đen

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-015

Sữa Tươi Đường Đen + Pudding Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-016

Sữa Tươi Đường Đen + Bánh Flan

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-017

Sữa Tươi Đường Đen + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-018

Sữa Tươi Đường Đen + Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-019

Sữa Tươi Đường Đen + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-020

Sữa Tươi Đường Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Trà Xanh

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-021

Sữa Tươi Đường Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-022

Sữa Tươi Đường Đen + Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-023

Sữa Tươi Đường Đen + Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-024

Sữa Tươi Đường Đen + Chocolate + Trân Châu Đen

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-025

Sữa Tươi Đường Đen + Chocolate + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

006-026

Sữa Tươi Đường Đen + Chocolate + Trân Châu Ngọc Trai + Trân Châu Đen

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa