Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa Trái Cây005-001_litchi

Trà Sữa + *Trái Cây* Dầm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-002

Trà Xanh Sữa Tươi + Xoài Dằm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-002

Trà Sữa + Vải Dằm + Vải Ngâm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-003

Trà Sữa + Đào Dầm + Đào Ngâm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-002

Trà Sữa + Đào Dầm + Đào Ngâm + Thạch Coffee

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-005

Trà Sữa + Đào Dầm + Đào Ngâm + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-006

Trà Sữa + Đào Dầm + Đào Ngâm + Thạch Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-007

Trà Sữa + Nho Đen Dằm + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-008

Trà Sữa + Chanh Dây + Pudding Khoai Môn

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-009

Trà Sữa + Dâu Dầm + Thạch Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-010

Trà Sữa + Phúc Bồn Tử Dằm + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-011

Trà Sữa + Dâu Dầm + Trân Châu Đen

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-012

Trà Sữa + Trái Cây Dằm Thập Cẩm + Trân Châu Đen

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-013

Trà Sữa Trà Xanh + Kiwi Dầm + Thạch Táo

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-014

Trà Sữa Trà Xanh + Xoài Dầm + Thạch Trái Cây

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

005-015

Trà Sữa + Chanh Dây + Thạch Phô Mai

30,000 45,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa