Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa Trân Châu + Thạch004-001

Trà Sữa Trân Châu + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-002

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Dừa

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-003

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Táo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-004

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Trái Cây

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-005

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Dừa + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-006

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Phô Mai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-007

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Dừa + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-008

Trà Sữa Trân Châu Đen + Thạch Trái Cây + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-009

Trà Sữa Trân Châu Đen + Pudding Chocolate

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-010

Trà Sữa Trân Châu Đen + Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-011

Trà Sữa Trân Châu Ngọc Trai + Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-012

Trà Sữa Trân Châu Ngọc Trai + Thạch Dừa + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-013

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Thạch Táo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-014

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-015

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Thạch Trái Cây + Bánh Flan

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-016

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Pudding Trứng

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

004-017

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai + Pudding Thập Cẩm

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa