Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa Thạch003-001_mixed

Trà Sữa + *Pudding*

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-002

Trà Sữa + Thạch Dừa

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-003

Trà Sữa + Thạch Táo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-004

Trà Sữa + Thạch Khoai Môn

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-005

Trà Sữa + Thạch Trái Cây

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-006

Trà Sữa + Thạch Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-007

Trà Sữa + Thạch Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-008

Trà Sữa + Thạch Thập Cẩm

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-009

Trà Sữa + Hạt Thủy Tinh Dưa Lưới Vàng

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-010

Trà Sữa + Pudding Phô Mai + Sương Sáo

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

003-011

Trà Sữa + Thạch Phô Mai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa