Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa Trân Châu002-001

Trà Sữa Trân Châu Đen

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-002

Trà Sữa Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-003

Trà Sữa Trân Châu Đen + Trân Châu Ngọc Trai

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-004

Trà Sữa Sirô Dâu + Trân Châu Đen

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-005

Trà Sữa Sirô Chanh Dây + Trân Châu Ngọc Trai

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-006

Trà Sữa Sirô Khoai Môn + Trân Châu Đen

23,000 38,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-007

Trà Sữa Khoai Môn + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-008

Trà Sữa Cacao + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

002-009

Trà Sữa Coffee + Trân Châu Ngọc Trai

25,000 40,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa