Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Trà Sữa001-001

Trà Sữa Truyền Thống

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-002

Trà Sữa Thái Xanh

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-003

Trà Sữa Trà Xanh

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-004

Trà Sữa + Cacao

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-005

Trà Sữa + Chocolate

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-006

Trà Sữa + Coffee

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-007_strawberry

Trà Sữa + *Sirô*

18,000 30,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~

001-008

Trà Sữa Khoai Môn

20,000 35,000 

~ Bấm để xem chi tiết ~


Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa