Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Quy trình thực hiện đơn hàng

Tổng Quan

 • *Lưu ý: Quý khách phải đăng nhập vào CHIBA-TeaCoffee.VN để xem được quy trình này.
 • Quý khách có thể theo dõi quy trình này tại trang Đơn Hàng.

Các Trạng Thái của Một Đơn Hàng

01. Đang Kiểm Tra:

 • Trạng thái ban đầu sau khi Quý khách tạo một đơn hàng.
  • Ở trạng thái này, chúng tôi sẽ xem xét đơn hàng của Quý khách có đạt yêu cầu hay không:
   • Nếu đạt yêu cầu sẽ chuyển đến trạng thái: Đang xử lý đơn hàng.
   • Nếu không đạt yêu cầu: Chúng tôi sẽ báo cho Quý khách biết qua điện thoại để trao đổi chỉnh sửa hoặc Huỷ đơn hàng dựa vào nội dung của đơn hàng.

02. Đang Xử Lý:

 • Ở trạng thái này chúng tôi sẽ báo trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo (nếu Quý khách sử dụng) đến Quý khách biết rằng:
  • Đơn hàng của Quý khách đủ điều kiện để giao hàng.
  • Xác nhận đơn hàng: Xác nhận Quý khách có thật sự đặt hàng hay không.
 • Nếu đạt yêu cầu sẽ chuyển đến trạng thái: Đang giao hàng.
 • Nếu không đạt yêu cầu: Vì lý do Quý khách nhập sai số điện thoại -> Đơn hàng sẽ bị Huỷ.

*Lưu ý: Hãy để điện thoại kế bên Quý khách để nhận được thông tin xác nhận đơn hàng sớm nhất.


03. Đang Giao Hàng:

 • Ở trạng thái này các bác tài sẽ giao hàng đến Quý khách.
 • *Lưu ý: Hãy để điện thoại kế bên Quý khách để nhận được thông tin giao hàng của bác tài sớm nhất.
 • Sau khi Quý khách nhận được sản phẩm, đơn hàng sẽ chuyển đến trạng thái Thành công.

04. Thành Công:

 • Xin chúc mừng, đơn hàng của Quý khách đã diễn ra Thành công.
 • Quý khách có thể kiểm tra lịch sử đơn hàng của mình tại trang Đơn hàng.
Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa