Your Cart
0 Product(s) -

News

<trp-post-container data-trp-post-id=Nghỉ Tết Nguyên đán" />

Nghỉ Tết Nguyên đán


22-01-2020

~ Click for more detail ~

<trp-post-container data-trp-post-id=Tạm đóng cửa" />

Tạm đóng cửa


19-01-2020

~ Click for more detail ~

Thay đổi Giao diện, Nâng cấp trang Web


28-11-2019

~ Click for more detail ~

<trp-post-container data-trp-post-id=Tạm đóng cửa" />

Tạm đóng cửa


14-09-2019

~ Click for more detail ~

<trp-post-container data-trp-post-id=Tạm đóng cửa" />

Tạm đóng cửa


01-09-2019

~ Click for more detail ~

Thanh toán điện tử


30-08-2019

~ Click for more detail ~

<trp-post-container data-trp-post-id=Trang Web đi vào hoạt động, Phiên bản Alpha !" />

Trang Web đi vào hoạt động, Phiên bản Alpha !


26-08-2019

~ Click for more detail ~

<trp-post-container data-trp-post-id=Khai Triển Trang Web" />

Khai Triển Trang Web


25-08-2019

~ Click for more detail ~


Featured Products

024-007

Chocolate Sữa + Trân Châu Đen + Thạch Pudding + Bánh Flan

40,000 50,000 

~ Click for more detail ~

004-003_01

Trà Vải + Trái Vải

17,000 30,000 

~ Click for more detail ~

009-002_02

Trà Đào + Miếng Đào

17,000 30,000 

~ Click for more detail ~

001-001_02

Trà Sữa Truyền Thống

15,000 25,000 

~ Click for more detail ~

000-001_03

Trà Sữa Thập Cẩm Đặc Biệt CHIBA

35,000 

~ Click for more detail ~

Loading...
Open Closed