Giỏ Hàng của Quý khách
0 Sản Phẩm -

Nội Quy Giao Hàng

Tổng Quan

 • Đây là nội dung quy định giao hàng dành cho “bên thứ 3”.
 • Dưới đây là những quy định riêng của chúng tôi được áp dụng đối với bên dịch vụ giao hàng.

Trách Nhiệm Bên Giao Hàng

 • Một khi sản phẩm đã hoàn thành thì sẽ được giao qua “bên thứ 3” để đến với Quý khách.
  • Ở giai đoạn này, bên cửa hàng sẽ kiểm tra lần cuối sản phẩm (ly, nắp, ống hút,…) xem có chắc chắn chưa, có bị tràn, rỉ, hở… hay không trước khi chuyển đến bộ phận giao hàng.
   • Bên bộ phận giao hàng cũng có thể kiểm tra chung để xác nhận rõ ràng, và cũng để tránh những trường hợp khiếu nại giữa cửa hàng và bộ phận giao hàng.

 • Một khi sản phẩm đã đến tay bộ phận giao hàng:
  • Nếu sản phẩm có bất cứ vấn đề gì phát sinh trong quá trình giao hàng thì bên bộ phận giao hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 • Một khi sản phẩm đã đến tay Khách hàng và họ thanh toán sản phẩm:
  • Bên giao hàng phải xác nhận qua bên cửa hàng để họ biết được bằng điện thoại, Zalo, hay bất kỳ phương tiện nào có thể xác nhận được một cách dễ dàng.
Đang tải...
Đang Hoạt Động Đang Đóng Cửa